Georgia značenje

Georgia, sav. država na JI SAD, uz Atlantski ocean; 152 576 km2, 8 560 000 st. Pamučna ind. Ležišta željezne rude i boksita. Gl. grad Atlanta.