Georgetown značenje

Georgetown, gl. grad i luka Gvajane; 200 000 st. Sveučilište. Metalurgija.