geometrijsko mjesto značenje

geometrijsko mjesto, skup točaka u ravnini ili prostoru koje zadovoljavaju neki geometrijski uvjet; npr. kružnica je g. m. točaka jednako udaljenih od zadane točke (središta).