geometrijska sredina značenje

geometrijska sredina, geometrijska srednja vrijednost, numerička karakteristika skupine od n vrijednosti po definiciji jednaka n-tom korijenu njihova umnoška: g. s. od a1, a2, … an jednaka je .