geologija značenje

geologija (grč.), znanost o postanku, sastavu, strukturi i razvoju Zemlje, os. litosfere. Dijeli se na opću i stratigrafsku. Opća g. sastoji se od dinamičke g., koja proučava djelovanje sila (endogenih i egzogenih) na razvoj Zemljine kore, i tektonske g. koja se bavi strukturom litosfere. Stratigrafska ili povijesna g. bavi se istraživanjem promjena reljefa, strukture, biljnih i životinjskih organizama. Ona određuje i relativnu starost stijena na temelju njihova međusobnoga položaja i provodnih fosila, koji su za pojedina geološka razdoblja karakteristični. G. se počela razvijati istom u 18. st.