geografska karta značenje

geografska karta (zemljovid) → karta