geografska izolacija značenje

geografska izolacija, kontinuitet raširenosti jedne vrste prekinut geografskom preprekom (rijeka, jezero, more, planinski lanac, pustinja i sl.).