geografska dužina značenje

geografska dužina (longituda), kutna udaljenost neke točke od početnoga meridijana (Greenwich) na istok ili zapad (0–180°) (→ geografske koordinate).