geofizika značenje

geofizika (grč.), skupina znanòstī koje se bave istraživanjem fizikalnih svojstava Zemlje kao cjeline i fizikalnih procesa u njezinoj litosferi, hidrosferi i atmosferi.