geo- značenje

geo- (grč.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na zemlju, zemljo-.