Genovés značenje

Genovés, Juan (1930), španj. slikar; u duhu angažirane figuracije slika masovne prizore snažne psihol. napetosti.