Genova značenje

Genova, grad i najveća trg. luka Italije, leži na Ligurskoj obali; 678 800 st. Sveuč., mnogo kulturnopov. spomenika (katedrala, palače, muzeji). Brodogradnja, ind. tekstila, lokomotiva, lijekova, umj. gnojiva, papira, cementa, rafinerije nafte. – U ant. doba gl. grad Ligurije. Pod rim. vlašću od ← 218. do 5. st. Zatim pod Istočnim Gotima, Bizantom i Langobardima. U 10. st. stekla neovisnost i počela se razvijati u pomorsko središte. 1396–1528. i 1797–1815. u franc., a 1815–61. u sardinskom posjedu. Od 1861. u sastavu Italije. U drugoj pol. 16. st. G. je bila gospodarsko središte Europe.