genom značenje

genom (grč.), sveukupnost gena koji su sadržani u haploidnom kromosomskom sastavu jedne stanične jezgre, a prenose se kao cjelina od roditelja na potomstvo.