Gennadios značenje

Gennadios, Georgios (Georgius Scholaris) (o. 1405 – o. 1472), biz. teolog na koncilima u Ferrari i Firenci, kasnije carigradski patrijarh.