genetička značenje

genetička (prirodna) klasifikacija, razvrstavanje biljnih i životinjskih vrsta u prirodne skupine, odn. u sistematske kategorije na temelju njihova zajedničkoga podrijetla, nasuprot umjetnoj klasifikaciji, temeljenoj isključivo na morfološkim sličnostima.