gen značenje

gen (grč.), nositelj nasljednih svojstava smješten u kromosomu. On je odsječak lanca molekula dezoksiribonukleinske kiseline DNA (u virusa ribonukleinske kiseline RNA) sastavljen od određenoga broja nukleotida, a sadrži informaciju koja upravlja sintezom specifičnoga proteina.