gazeta značenje

gazeta (tal.). 1. Mlet. srebrni i bakreni novac, u uporabi od 1569. do kraja 18. st. 2. Naziv za rukopisne vijesti (novine) u Mlecima u 16. st., koje su stajale jednu gazetu. 3. Naziv za novine koje su od 17. st. izlazile u eur. zemljama (franc. i engl. gazette, rus. gazéta).