Gaultier značenje

Gaultier, Denis (o. 1603–72), franc. lautist i skladatelj; vrhunski izvođač franc. škole lutnje.