gastrofiloza značenje

gastrofiloza (grč.), vet parazitarna bolest konjâ, koju uzrokuju ličinke štrkova (dvokrilaca) iz roda Gastrophilus što žive u želucu i crijevu konja.