Gaspari značenje

Gaspari, Maksim (1883–1980), slov. slikar i grafičar; obrađivao motive iz seljačkoga života; radio karikature.