Gascogne značenje

Gascogne (Gaskonja), pov. pokrajina u JZ Francuskoj, između gornjega toka Garonne i Pireneja. Gl. grad Auch. – Za Rimljana Akvitanija, zatim Novempopulania, u sr. vijeku Vasconia. Zajedno s Akvitanijom 1453. ušla u sastav Francuske.