Garrick značenje

Garrick, David (1716–79), brit. glumac, ravnatelj londonskoga kazališta Drury lane, u kojemu je obnovio tada već zaboravljena djela W. Shakespearea; napisao više kaz. komada.