Garfield značenje

Garfield, James Abram (1831–81), am. političar; protivnik ropstva; predsj. SAD od 1880., poginuo u atentatu.