Garfield značenje

Garfield, John (pr. ime Jacob J. Garfinkel) (1913–52), am. film. glumac. Vrstan tumač karakternih uloga marginalaca; žrtva makartizma. Učinili su me zločincem; Poštar uvijek zvoni dvaput; Tijelo i duša; Gentlemanski sporazum; Sila zla.