García Lorca značenje

García Lorca, Federico (1899–1936), španj. književnik; jedan od najvećih španj. pjesnika, usklađuje modernizam s tradicijom (Knjiga pjesama; Poema del cante jondo; Ciganski romansero). Vrlo zapažen i kao kaz. pisac (Krvava svadba; Yerma; Dom Bernarde Albe). žrtva Francova režima.