Ganges značenje

Ganges, rijeka u Indiji, duga 2880 km, porječje 1 mil. km2. Izvire u Himalaji, deltom G. – Brahmaputra (80 000 km2) utječe u Bengalski zaljev. Plovna do Hardwara. Gl. pritoci: Rāmganga, Ghāghara, Gandak, Jumna i Son. G. je sveta rijeka Indijaca. Gl. luka Calcutta.