Gamulin značenje

Gamulin, Grgo (1910–97), hrv. povjesničar umjetnosti, lik. kritičar i književnik; jedan od utemeljitelja suvremene hrv. povijesti umjetnosti. Proučavao umjetnost novoga vijeka; autor pregleda hrv. slikarstva i kiparstva 19. i 20. st. Putopisi, romani i drame (Ilarijin smiješak; Mostovi preko usamljenosti).