Gambija značenje

Gambija, država uz donji tok rijeke Gambije u Z Africi; 10 689 km2, 1 038 145 st. Gl. grad Banjul. Uglavnom ravnica s močvarnim primorjem. Klima tropska. Rijeka Gambija (plovna). Stanovnici Malinke, Fulbe, Wolof, Dyola, Soninke i dr. Poljoprivreda (kikiriki, riža, proso, manioka, kokosove palme). Stočarstvo (goveda, koze, ovce, svinje). Ribarstvo. Radionice za preradbu kikirikija. Gl. luka Banjul. željeznica nema; cestovna mreža 4148 km. Gl. zračna luka Banjul/Yundum. – pov Sred. 15. st. ušćem Gambije vladaju Portugalci (izvoze robove i zlato). Krajem 16. st. dolaze Englezi koji se u 17. i 18. st. sukobljuju s Francuzima, a 1888. pretvaraju G. u zasebnu koloniju. Borba za neovisnost jača nakon II. svj. r., a 1965. G. dobiva neovisnost i pristupa Commonwealthu. Od 1970. republika. Sa Senegalom je 1982–89. bila u konfederaciji Senegambiji. Dawda Kairaba Jawara bio je predsjednik 1970–94. Državnim udarom 1994. vlast je preuzeo Yahya Jamme, za predsj. izabran 1996. i 2001.