gama-zračenje značenje

gama-zračenje (γ-zračenje), elektromagnetsko zračenje vrlo visoke frekvencije (preko 1021 Hz) i velike energije (preko 104 eV); vrlo je prodorno, električki neutralno, izaziva teška oštećenja živih organizama; primjenjuje se u ind. za ispitivanje materijala te u medicini za liječenje tumora i sterilizaciju aparature.