galvanski element značenje

galvanski element (galvanski članak, galvanska ćelija), naprava za pretvaranje kem. energije u električnu; sastoji se od dviju elektroda od različita materijala (obično dviju kovina) uronjenih u elektrolit.