galski jezik značenje

galski jezik, kontinentalni keltski jezik koji se u starom vijeku govorio na području današnje Francuske i S Italije (Transalpinska i Cisalpinska Galija) te u susjednim područjima; prestao se govoriti uglavnom već u 1. st., a potpuno nestao na prijelazu iz staroga vijeka u novi (kada se stanovništvo romaniziralo).