Galathea značenje

Galathea, dan. oceanografska ekspedicija na istoimenom brodu; 1950–52. istraživala život u najvećim dubinama oceana, os. Tihoga.