Gaj značenje

Gaj, Ljudevit (1809–72), vođa Hrvatskoga nar. preporoda i književnik. Pod ilirskim imenom u širem smislu podrazumijevao kult. povezivanje juž. Slavena, a u užem, ujedinjenje hrv. zemalja. 1830. iznio prijedlog pravopisne reforme (Kratka osnova horvacko-slavenskoga pravopisanja), 1835. pokrenuo Novine horvacke (od 1836. Novine ilirske) s tjednim knjiž. prilogom Danica horvatska, slavonska i dalmatinska. 1836. izdao proglas o prihvaćanju štokavštine i novoga pravopisa. Istaknuo se i u zbivanjima 1848., nakon toga gubi utjecaj.