Gabrieli značenje

Gabrieli, Giovanni (o. 1557–1612), tal. skladatelj i orguljaš; jedan od začetnika baroknoga stila. Koncerti.