fuzija značenje

fuzija (lat.). 1. Spajanje. 2. Spajanje dvaju ili više poduzeća u jedno. 3. fiz spajanje atomskih jezgara lakših od željeza u težu jezgru, pri čemu dolazi do oslobađanja energije. Masa novonastale jezgre manja je od zbroja masa jezgara koje su je izgradile, jer je dio materije potrošen na energiju veze. (→ fisija).