futurizam značenje

futurizam (tal.), knjiž., umj., intelektualni i polit. pokret s poč. 20. st. koji se zalagao za potpun raskid s tradicijom i za prikazivanje industrijskoga doba; nastao u Italiji 1909 (gl. predstavnici F. T. Marinetti, U. Boccioni, C. Carra, G. Balla, G. Severini te G. Papini i A. Palazzeschi). Tal. f. uzdiže rat i ekspanzionizam, u njegovu knjiž. izrazu prevladava ekstatičnost, neobičnost sintakse i metaforike. Ruski f. (gl. predstavnik V. Majakovski) zalagao se, nakon akmeizma, za jezičnu revoluciju i nastojao stvoriti nove riječi u kojima bi glasovna strana igrala ulogu u magiji što je one stvaraju.