furfural značenje

furfural, aldehidni derivat furana, C4H3O · CHO; bezbojna tekućina karakteristična mirisa; otapalo, sirovina u proizvodnji umjetnih smola i sintetičnih vlakana.