funkcionar značenje

funkcionar (franc.), osoba koja obavlja neku javnu funkciju, os. u drž. službi; dužnosnik.