funkcionalna lingvistika značenje

funkcionalna lingvistika → funkcionalizam 2.