Fuchs značenje

Fuchs, Ernst (1930), austr. slikar; predstavnik fantastičnoga realizma, obrađuje biblijske i mitol. sadržaje.