Fućak značenje

Fućak, Jerko (1932–92), hrv. teolog i prevoditelj; jedan od gl. urednika tzv. Zagrebačke Biblije (1968). Važno mu je djelo Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara.