ftalna kiselina značenje

ftalna kiselina, aromatska dvobazična kiselina C6H4(COOH)2; zajedno sa svojim anhidridom (ftalni anhidrid) služi u org. sintezama.