frula značenje

frula (vrula, postranka, strančica), nar. usna sviraljka od drva (bazgovine) sa 6 rupica, slična flauti. Raširena u okolici Zagrebačke gore; u Slavoniji se tim nazivom zove svirala jedinka.