fronta značenje

fronta (lat.). 1. Lice, čelo, prednja strana (građevine); granična crta (hladnoga zraka). 2. Crta ili pojas gdje se vodi oružana borba; dio kopnenih snaga raspoređen na prednjoj crti bojišta; strategijska grupacija 3–6 armija pod jednim zapovjednikom. 3. polit savez nekoliko stranaka (narodna, demokr., lijeva f.).