Fromm značenje

Fromm, Erich (1900–80), njem. filozof, psiholog i sociolog; predstavnik neopsihoanalize; pod utjecajem K. Marxa, S. Freuda i Frankfurtskoga kruga; kritičar suvremenoga društva. Bijeg od slobode; Zdravo društvo; Anatomija ljudske destruktivnosti.