Frohschammer značenje

Frohschammer, Jakob (1821–93), njem. filozof i teolog; borio se za samostalnost filozofije u odnosu na teologiju; 1871. ekskomuniciran. O slobodi znanosti; Kršćanstvo i moderna prirodna znanost.