Frigija značenje

Frigija, ant. pov. pokrajina u sr. Maloj Aziji. U ← 8. i ← 7. st. samostalna država. Od o. ← 690. pod vlašću Kimerijaca, Lidijaca, Perzijanaca, Aleksandra Velikoga, Seleukida, Pergama i, od ← 133., Rima. Gl. grad Gordij.