Friedmann značenje

Friedmann, Georges (1902–77), franc. sociolog. Utemeljio centar za istraživanje masovnih komunikacija i pokrenuo časopis »Sociologija rad.«. Kamo ide ljudski rod?; Razmrvljeni rad.