Freundlich značenje

Freundlich, Otto (1878–1943), njem. kipar i slikar; jedan od prvih predstavnika geometrijske apstrakcije.