Freudenreich značenje

Freudenreich, Marija-Micika, udana Huth (1863–1944), hrv. pjevačica, kći Josipa ml.; u zagrebačkom kazalištu kreirala lirske operne uloge (prva Manon J. Masseneta).